Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Implementor Média Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és Richter László EV. által üzemeltetett profikurzus.hu és annak aldomainjain elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Megrendelő személyek (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”)

A szerződés a Felek között a „Megrendelés leadása” vagy kártyás fizetések esetén a „Fizetés Barionnal” vagy a „Tovább a fizetésre” gombra való kattintással lép életbe. A gomb megnyomásával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja Richter László EV. és az Implementor Média Kft. jelen általános szerződési feltételeit, szerzői jogi nyilatkozatát és adatkezelési tájékoztatóját. Az online leadott jelentkezésre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A szolgáltató: Implementor Média Kft. / Richter László EV.
Székhelye: 5350 Tiszafüred, Béke tér 3.
Cégjegyzékszáma: 16-09-015811
Adószáma: 24949710-1-16 / 55508900-1-36
Képviseli: Richter László ügyvezető
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 30 7 51 52 55
A szolgáltató elérhetősége: info(kukac)implementor.hu
A szerződés nyelve: magyar

Megrendelés

Megrendelés menete

 1. A jelentkező a weboldalon keresztül, a Jelentkezem gombra kattintva a jelentkezési oldalon a  személyes adatainak megadásával illetve a „Megrendelés elküldése” vagy a „Fizetés Barionnal”/”Tovább a fizetéshez” gombra kattintva jelentkezik a tanfolyamra.
 2. A Szolgáltató ezután visszaigazolja a jelentkezést és e-mailben tudnivalókat küld a jelentkezőnek a további részletekről.
 3. A Szolgáltató kiállítja az elektronikus számlát, melyet a kártyás fizetés esetén sikeres fizetés után 5 percen belül megkap a Jelentkező az e-mail címére. Átutalásos fizetés választása esetén a tanfolyam teljes összegét a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül, de legkésőbb a tanfolyam indulása előtt 5 munkanappal szükséges a Jelentkezőnek átutalással kiegyenlítenie.

  Kedvezményezett neve: Implementor Média Kft.
  Számlaszám: K&H Bank: 10402207-50526655-67811005
  Közlemény rovat: A Jelentkező neve, vagy annak a neve, akinek a tanfolyam megvásárlásra került

 4. Ezt követően a jelentkező belépési jogosultságot is kapni fog a zárt tagsági rendszerbe is, amelyről a Szolgáltató a jelentkező által a jelentkezéskor megadott elektronikus levélcímen – e-mailben – értesíti a jelentkezőt.

  Amennyiben a jelentkező a tanfolyam teljes időtartama előtt vagy alatt – a jelentkezéstől a zárt tagsági oldal belépési adatainak kiadásáig bármikor – nem valós adatot ad meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tanfolyamon való részvételt/a szolgáltatás elérését a vételi ár visszafizetése nélkül megtagadja illetve az élő tanfolyami részvétel alól a Jelentkezőt kizárja.

  Ilyen okok lehetnek:

  • Hamis név, álnév, másik természetes személy elbitorolt neve
  • Hamis Gmail azonosító
  • Egyszer használatos e-mail cím
  • Hamis e-mail cím, hamis kapcsolattartási adatok
  • Hamis Facebook profil

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettsége, hogy az általa meghirdetett tanfolyamot, mint szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítsa a jelentkezőknek.

A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok tematikájának, időpontjának, helyszínének egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tanfolyamok törlésének lehetőségét is. A tanfolyamok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról a Szolgáltató köteles a Jelentkezőket legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori tanfolyami díjakat, árakat maga határozza meg. Az aktuális árakról és díjakról a weboldalon tud tájékozódni.
Minden tanfolyamra illetve szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a tanfolyam indulását megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára.

A Szolgáltatónak jogában áll a tanfolyamot törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a tanfolyam elmaradásáról és a tanfolyamra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül, amennyiben a Jelentkező nem kívánja a befizetett összeget 3. hónapon belül egy következő tanfolyamon való résztvétellel felhasználni.

A Szolgáltató jogosult a tanfolyamon résztvevő Jelentkezőt a tanfolyamról kizárni, amennyiben az ott tanúsított magatartása a tanfolyamot, az oktatót vagy a tanfolyam többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja. Ebben az esetben a tanfolyam díja nem jár vissza.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Jelentkező jogai és kötelezettségei

A Jelentkező vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a leírt tanfolyam illetve szolgáltatás igénybevételére. A Jelentkező jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és átadott tudásanyag saját célú felhasználására.

A tanfolyam anyagait a Jelentkező nem veheti fel és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Jelentkező köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

A tanfolyamot a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen felvevőeszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ennek megszegése a Jelentkező kizárását vonja maga után a tanfolyamról. Ebben az esetben természetesen a befizetett tanfolyam díja sem jár vissza.

A tanfolyamon résztvevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a tanfolyam többi résztvevőjét, oktatóját, illetve az Implementor jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai eszközök beszerzése és fenntartása a Jelentkező kötelessége. A résztvevőnek rendelkeznie kell olyan laptoppal, amely képessé teszi őt a tanfolyam feladatainak elvégzésére.

A Jelentkező a tanfolyam megkezdéséig az alábbi minimális technikai háttérrel kell rendelkezzen:

 • Stabil, működőképes laptop, ami képes a WIFI-n keresztül az internetre csatlakozni
 • Saját domain és tárhely megléte (nem kötelező, de elvárt, ha szeretnéd, ebben szívesen segítek és meg tudjuk rendelni a tanfolyamig és előtelepíteni, hogy mire a tanfolyam elkezdődik, kész legyen a weboldalad alapja)

A tanfolyamok, workshopok helye és ideje

Tanfolyam helye:

Budapest: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 7. VI. em. (Forrás Stúdió)

Szeged: Szeged, Dugonics tér 12. (Katház Központ)

Szentendre: Szentendre, Dumtsa Jenő u. 13/a 2. emelet (Otthon Magadnál Központ)

Ideje:

A tanfolyamok különböző helyszíneken és időpontokban elérhetőek. Az pontos időpontokról a weboldal Időpontok menüpontjában tájékozódhat. A megrendelés/Jelentkezés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról a Jelentkezőnek külön értesítést küld.

A tanfolyamok, workshopok díjai, fizetési módok

A tanfolyam díja: 69.000 Ft, 2 részletben fizetve 35.000 Ft, míg 3 részletben 23.000 Ft-ba kerül. A tanfolyam ára bruttó összeg.

Alanyi adómentes szolgáltatóként nincs ÁFA fizetési kötelezettségünk. Vagyis a tanfolyamot a Jelentkező ugyan el tudja költségelni, viszont az ÁFÁ-ját nem tudja visszaigényelni, mert a kiállított számlának nincs ÁFA tartalma.

Fizetési módok

A tanfolyam díja kiegyenlíthető átutalással és bankkártyás fizetéssel egyaránt.

Átutalás esetén:

Kedvezményezett neve: Implementor Média Kft.
Számlaszám: K&H Bank: 10402207-50526655-67811005
Közlemény rovat: A Jelentkező neve, vagy annak a neve, akinek a tanfolyam megvásárlásra került

Az átutalás esetén a kifizetésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőséged.

Bankkártyás fizetés:

A szolgáltató online bankkártyás fizetéshez a Barion biztonságos, 256 bites titkosítású, banki biztonságú, online fizetési felületét használja. Részletfizetés választása esetén a Szolgáltató a szintén banki szintű biztonsággal rendelkező Paylike fizetési felületén történik az online fizetés. Mindkét rendszer teljesen biztonságos, a kártya adatai biztonságban vannak, ahhoz a Szolgáltató semmilyen körülmények között hozzá nem fér.

Készpénzes fizetés:

A készpénzes fizetést a tanfolyam helyszínén, előre egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani. Amennyiben a jelentkezés a tanfolyam napjától számított 3 napon belül történik, úgy a tanfolyam előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetősége a Jelentkezőnek a résztvevői díj rendezésére.

Tanfolyam menete

Tematikus tanfolyamok várható hossza az esemény leírásában szerepel. A kezdést megelőzően legalább 10 perccel érdemes a helyszínen megjelenni. Késés esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a tanfolyamba azonban akkor is becsatlakozhatsz, ha késve érkeztél. A tanfolyam témájának ismertetése után elkezdjük az aktív munkát, amiben Te magad is aktívan közreműködsz, figyelsz, kérdezel és dolgozol és készíted el a szakoktató által meghatározott dolgokat. Az elkészült weboldalt otthon tovább folytatod és kedvedre módosíthatod. A tanfolyamon a saját weboldaladon, saját al-domaineden és tárhelyeden dolgozunk. Amennyiben szükséged van a tanfolyam előtt technikai segítségre, hogy legyen egy alap wordpress telepítésed a tanfolyamra, amin dolgozhatsz, kérlek tájékoztass e-mailben és szívesen segítek annak telepítésében és előkészítésében. Erről a tanfolyamon is szó lesz ugyan.

Tanfolyam lemondása

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Jelentkező a tanfolyam megkezdéséig térítésmentesen lemondhatja a tanfolyamot írásban az info@profikurzus.hu e-mail címen. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk írásban. Az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 14 napon belül vagy a következő tanfolyamon felhasználható a lemondástól számított 3 hónapon belül. 

A megkezdett tanfolyamok esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza. A tanfolyam akkor számít megkezdettnek, amikor az élő tanfolyam elkezdődik illetve a Jelentkező megkapta a tagsági oldalhoz is a hozzáféréseket (felhasználónév és jelszó), amely pillanattól a Szolgáltató egyes szellemi termékei, szerzői jogvédelem alatt álló anyagai, szolgáltatásai már ettől a pillanattól elérhetővé válnak.

Telefonon és Messenger-en érkező lemondást nem áll módunkban elfogadni. A tanfolyamon való részvételi lehetőség névre szóló, de a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházását szintén írásban kell kérnie és visszaigazolnia a Jelentkezőnek.

Tanfolyam elmaradása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az esemény időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben vagy szükség esetén Messenger üzenetben értesít. Kivétel ez alól a technikai hiba (pl. áramkimaradás, vis maior, stb.), amely esetben azonnal tájékoztatjuk a résztvevőket a megadott elérhetőségek valamelyikén. A már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező tanfolyamon felhasználható vagy átruházható az elmaradt esemény dátumától számított 3 hónapon belül. 

Szerződési jogviszony megszűnése

A Felek között fennálló jogviszony automatikusan megszűnik vagy megszűnhet:

 • Rendes felmondással, melynek során a tanfolyam megkezdésétől (A tagsági oldal belépéséhez szükséges felhasználónév és jelszó átadását követően) számítva a Szolgáltató nem köteles a befizetett tandíjat visszatéríteni, függetlenül attól, hogy az milyen fizetési konstrukcióban került kiegyenlítésre.
 • Rendkívüli felmondással, amennyiben egyik vagy mindhárom fél súlyos szerződésszegést követ el például, de nem kizárólagosan:
  • Szellemi tulajdon megsértése;
  • Nem fizetés, késedelmes fizetés
  • Vállalhatatlan stílus, a Jelentkezőket, az előadót, a Szolgáltatót zavaró tonalitás, nyelvezet, gyűlöletbeszéd:
   • Olyan tartalom, amely közvetve vagy közvetlenül támad másokat – faji hovatartozás, etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, nemi irányultság, kaszt, nem, nemi identitás, súlyos fogyatékosság vagy betegség – miatt
   • Zaklatás esetén, vallási, etnikai, politikai, szexuális hovatartozást sértő megnyilvánulások, hozzászólások, utalások, mémek alkalmazása esetén
  • Az Implementor márka megsértése esetén,
  • Az emberi méltóság megsértése esetén, jogellenes, félrevezető, diszkriminatív vagy tisztességtelen tartalmak megjelenítése esetén;
  • Indokolatlan, erőszakos, uszító tartalmak megjelenítése;
  • Indokolatlan szexuális ábrázolás, a szexuális tevékenységre való felhívás, a szexualitás megjelenítésének korlátozása digitálisan létrehozott tartalomra is vonatkozik, kivéve ha azt oktatási, humoros vagy ironikus céllal teszik közzé, és amely nem sérti az Implementor közösségének alapértékeit,
  • Vírusok, kártékony kódok feltöltése,
  • Illegális adatgyűjtés az Implementor érdekkörébe tartozó felületeken, mint weboldal, és tagsági oldal;
  • … minden más olyan esetben, amely sérti mások jogait stb.
 • Konkurens szolgáltatók bármilyen (pozitív vagy negatív) tonalitásban történő említése esetén;
 • Nem fizetés esetén, a számla esedékességtől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltató a Megrendelőnek vagy a Tanulónak, a szolgáltatáshoz való hozzáférését korlátozhatja vagy elveheti, részben, egészben vagy véglegesen.
 • Közös megegyezéssel, mely a Felek közös akaratából következhet be
 • Versenyérdek ellentét esetén, annak felismerésétől kezdődően azonnali hatállyal,
 • Bármelyik szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • Magánszemély esetén a Megrendelő vagy Jelentkező esetében annak halálával;

Szerzői jogok

A honlap egyedi összeállítás gyűjteményes műnek számít, és akkor is megilleti a védelem, ha egyes részei, összetevői egyébként nem részesülhetnének védelemben.

A live.implementor.hu oldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldal arculata, dizájnja, szövegezése, grafikai elrendezése egyaránt. A honlap képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért az külön is védelmet élvez.

Ez a honlap Richter László és az Implementor Média Kft. szellemi terméke. A szerző engedélye nélkül TILOS az oldalon található szöveges, képi tartalom illetve design másolása, átvétele, nagy terjedelmű közlése, idézése bármilyen formában, legyen az offline (pl. nyomtatott sajtó, szórólap, könyv vagy bármely nyomtatott médium, kiadvány) vagy online (weboldal, blog, webáruház, vagy bármilyen interneten elérhető, letölthető) megjelenés. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a másolás és átvétel díjköteles.

A szerzői jog megsértése esetén fizetendő kötbér

Amennyiben ezen honlap tartalmát harmadik személyek honlapján vagy offline anyagaiban bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg változatlan átvétele) 700.000 Ft összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel 100 karakternél, vagy letölthető tartalom esetében 20%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveges tartalmunkat. A másolás, átvétel érvényes az weboldalon található szófordulatokra és kisebb mikroelemeire is. 

A jogosulatlan védjegybitorlásért alkalmanként 1.500.000 Ft kötbért érvényesítünk.

A másolással, a védjegybitorlással, bármilyen jogosulatlan tartalom átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja és nem tartja túlzónak, ezen kötbér megállapodást és ennek tudatában böngészi a weboldalt.

Az engedély nélküli másolás bizonyítására az átvételről közjegyzői tartalomtanúsítás készül, mely közokiratnak minősül, így a bíróságon bizonyító erejű. A közjegyzői tartalomtanúsítás költségét a kötbérrel együtt áthárítjuk a jogtalan felhasználóra.

A felhasználó az oldal használatával elfogadja jelen nyilatkozatot. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető vállalkozás székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Versenyérdek ellentét

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy Jelentkező jelentkezését indoklás nélkül visszautasítsa, amennyiben esetleges versenyérdek-ellentét merül fel. Ebben az esetben Szolgáltató írásban tájékoztatja a Jelentkezőt a jelentkezést követően.

Vis major

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon, az élő tanfolyam tananyagokon vagy az ütemezésen bármikor módosítást, átdolgozást végezzen. A weboldalhoz és a tagsági oldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét a Szolgáltató nem garantálja.

A Szolgáltató a szolgáltatás részleges vagy teljes egészében történő kiesése esetén átmeneti szolgáltatásokat biztosít a résztvevő számára:

 • Átmeneti videó szolgáltatás biztosítása videómegosztó portálon keresztül
 • Átmeneti hang-és konferencia hívási szolgáltatás biztosítása külső szolgáltatón keresztül

Szolgáltató a weboldal vagy a tagsági oldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségéből eredő felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Adatvédelem

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban leírt és meghatározott célokra és módon használja fel.

Az adatkezelési tájékoztatót az https://profikurzus.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon tekintheti meg.

Jelentkező a tanfolyamra történő jelentkezéssel hozzájárulását adja személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Jelentkező elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kérésére önként megadott, a szolgáltatással/tanfolyammal kapcsolatos írásbeli véleményét a Szolgáltató marketing, kommunikációs és egyéb üzleti tevékenység céljából időre, helyre, megjelenésre való tekintet nélkül térítésmentesen felhasználhassa. A Jelentkező tudomásul veszi azt is, hogy a felhasználás tényéről a Szolgáltató nem minden esetben tud tájékoztatást nyújtani, mely tényért a Szolgáltatót további felelősség nem terheli. A személyes adatokat, (mint l. a teljes név kiírása a weboldalra) ezesetben is tiszteletben tartjuk és véleményekhez kérésre monogramot is használunk a teljes beazonosítást elkerülendő.

Panaszkezelés

Panasz benyújtással kapcsolatban szintén a fenti e-mail címet használja. A beérkezett panaszokat 7 napon belül a Szolgáltató elbírálja és a Jelentkező részére írásos üzenetben megküldi a választ.

Ügyfélszolgálat

A Jelentkező bármilyen kérdésével illetve a weboldalon meghirdetett tanfolyamokkal kapcsolatban fordulhat az Ügyfélszolgálathoz, amelyet a kapcsolat menüpontban elérhető űrlapon keresztül írt üzenettel vagy az info@implementor.hu e-maillel tehet meg.

Egyéb rendelkezések

Jelentkező / Tanfolyami résztvevő köteles a Szerződés hatálya alatt és megszüntetését követően is a Szolgáltatótól származó, a Szolgáltatóra vagy üzleti tevékenységére vonatkozó, továbbá a Tudásanyagra vonatkozó, Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben bármilyen módon, bármilyen forrásból tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni. Jelentkező / Tanfolyami résztvevő semmilyen körülmények között nem használhatja fel, vagy szolgáltathatja ki ezeket az információkat, kivéve, ha a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezését megszerezte az információk felhasználásához vagy közléséhez. Amennyiben Jelentkező / Tanfolyami résztvevő megszegi ezen kötelezettségét, köteles megtéríteni mindazon kárt a Szolgáltatónak, amely ezzel összefüggésben Szolgáltatót érte.

Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelen internetes oldallal és / vagy az ÁSZF-fel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:
Email cím: info@implementor.hu

Jelentkező tudomásul veszi és kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a Jelentkező által átadott személyes adatokat, ezeket adott adatfeldolgozó partnerek részére továbbítsa a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben írtak teljesítésére.

Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy jogait a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a live.implementor.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba a Jelentkezővel / Résztvevővel szemben. A Szolgáltató ezúton kéri ezért a Jelentkezőt, hogy folyamatosan olvassa el az aktuálisan hatályban lévő ÁSZF-et.

A Szolgáltató tájékoztatja a live.implementor.hu oldalra látogatót, hogy a jelen oldalon történő böngészés során olyan technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában), amelyek tartalmazzák a felhasználó (IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, személyes azonosításra ugyanakkor nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A rendszer továbbá adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

Jelen rendszer használatához szükséges a fenti oldalra látogató számára, hogy a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezze, enélkül bizonyos funkciók ugyanis működésképtelenek.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Tiszafüred, 2019. december 10.

A weboldalon sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Scroll to Top